Yrityksen rahoitus

Etsitkö rahoitusta yrityksen alkutaipaleelle?  Winterbackwoods on aikaisen vaiheen rahoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia aloittaviin yrityksiin tai jo hieman pidemmälle ehtineisiin, kuitenkin vielä selkeästi aikaisessa kasvuvaiheessa oleviin.

Yhtiö tarjoaa kolmea rahoitustuotetta, joista ensimmäinen on tarkoitettu ideavaiheessa olevalle, tai juuri perustetulle yhtiölle (WBW Startti) ja toinen on tarkoitettu jo pidempään toiminnassa olleelle yhtiölle (WBW Kehitys) ja kolmas on tarkoitettu yhtiölle, jolla jo on vakaa asiakaskunta ja useampi vuosi toimintaa takana ja yritys hakee aikaisempaa historiaansa voimakkaampaa kasvua kansainvälistymällä tai strategiamuutoksella (WBW Kasvu).

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>

WBW Startti – Aloittavan yrityksen rahoituspaketti (siemenrahoitus)

WBW Startti on rahoitusta ja konsultointia sisältävä paketti aloittelevalle yritykselle.  WBW Startissa työstetään yritystoiminnan perusasioita kuntoon, eli keskitytään liiketoiminnan sparraamiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, sekä yleensä sijoittajaesityksen tekemiseen/viimeistelyyn.

WBW Startti koostuu rahallisesta sijoituksesta, sekä vastaavan suuruisesta työperusteisesta sijoituksesta.

Esimerkki WBW Startti -paketista pienelle softafirmalle.

Yhtiö on juuri perustettu. Valmiina on prototyyppi uudesta tuotteesta. Rahallisen sijoituksen koko on 10-15K€ ja työpakettimuotoisen sijoituksen koko on 5-10K€. Tällöin työpaketti  sisältää workshop tyyppistä sparrausta, jossa käydään läpi:

 • Tuote ja bisneslogiikka
 • Markkina, kilpailijat
 • Liiketoiminnan operatiivinen suunnittelu 6-12kk
 • Myynnin käynnistäminen
 • Luvut ja mittarit

Lisäksi Winterbackwoodsin asiantuntijat osallistuvat yrityksen  toiminnan tukemiseen erikseen sovittavilla keinoilla, joita voivat olla esim.

 • Hallitus- tai neuvonantajatyö (kuukausittainen)
 • Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
 • Tekes-rahoituksen hakeminen
 • Enkeli- ja pääomasijoittajien kontaktointi ja rahoituksen hakeminen
 • Tuotteistuksen kehittäminen
 • Markkinoinnin ja viestinnän suunnittelu

WBW Startin tavoitteena on luoda yhtiö, varmistaa liiketoiminnan käynnistyminen, rakentaa yhtiölle oikea liiketoimintasuunnitelma ja varmistaa yhtiön ensimmäinen sijoituskierros.

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>

WBW Kehitys – Kehittyvän yrityksen rahoitus (enkelisijoitus)

WBW Kehitys on perinteinen enkelisijoitus yhtiöön, jolla jo on liiketoimintaa, eli valmis valmis tuote ja vähintään kourallinen asiakkaita. Yhtiö on voinut olla toiminnassa jo vuoden tai pari ja yhtiöllä on jo liikevaihtoa ja palkattuja työntekijöitä.

Tyypillinen sijoitus on 15-50K€ ja koko sijoituskierroksen koon tulee olla mielellään vähintään 100K€, jolloin mukana on useampi enkelisijoittaja Winterbackwoodsin lisäksi. Sijoituksella yhtiö tavoittelee myynnin kiihdyttämistä ja toiminnan vakiinnuttamista ja kehittää valmiuksia voimakkaaseen kasvuun, esim. kehittämällä tuotteen skaalautumista tai automaattista provisiointia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>

WBW Kasvu – Voimakasta kasvua hakevan yrityksen rahoitus (kasvuvaihe)

WBW Kasvu on kasvuvaiheessa olevalle yhtiölle tarkoitettu rahoitus.  Yhtiön toiminnan pitää olla vakaata ja sen pitää hakea voimakasta kasvua, joko strategisella muutoksella tai uusille markkinoille laajentumisella.

Rahoituksen edellytyksenä on, että kyseessä on yhtiöön tehtävä syndikoitu sijoitus, jolla on  pääsijoittaja (lead investor). Winterbackwoods ei toimi pääsijoittajana kasvuvaiheen yrityksissä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää >>