EEE Innovations Oy

EEE Innovations Oy

EEE Innovations provides software-based safety, predictability, and finance improving solutions for drivers

EEE Innovations tarjoaa ohjelmistopohjaista turvallisuutta, ennustettavuutta ja rahoitusta parantavia ratkaisuja kuljettajille

Lue myös

CHAOS Architects Oy

CHAOS Architects is an urban forecasting AI platform for real estate developers and investors

CHAOS Architects on kaupunkien ennustava tekoälyalusta kiinteistökehittäjille ja sijoittajille

Century Moose Oy (Kindiedays Oy)

Kindiedays is digitalising the daycare. Kindiedays helps teachers and parents communicate and collaborate in real-time

Kindiedays digitalisoi päivähoidon. Kindiedays auttaa opettajia ja vanhempia kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä reaaliajassa

CloudBounce (Arctic Studios Oy)

CloudBounce is a fully automated, AI-based mastering service allows creators to master their tracks – instantly & as a part of their creative process

CloudBounce on täysin automatisoitu tekoälypohjainen masterointipalvelu, jonka avulla luojat voivat hallita kappaleitaan – välittömästi ja osana luovaa prosessia

Cocouz Oy (MeetingPackage)

MeetingPackage provides meeting venues with a SaaS-based management tool, suitable hotels, or other meeting venues that provide their own meeting facilities and services easily online in the same way as hotel rooms or flights

MeetingPackage tarjoaa kokouspaikoille SaaS -pohjaisen hallintatyökalun, joilla hotellit tai muut kokouspaikat voivat myydä kokoustilat ja -palvelut helposti verkossa samaan tapaan kuin hotellihuoneet tai lennot

  • Winterbackwoods Oy
  • Upseerinkatu 1
  • 02600 Espoo, Finland
  • VAT: FI10900221
  • Business ID: 1090022-1