Blidz is a gamified shopping app combining game mechanics

Blidz on pelimekaniikkaa yhdistävä pelisovellus

www.blidz.com

CHAOS Architects is an urban forecasting AI platform for real estate developers and investors

CHAOS Architects on kaupunkien ennustava tekoälyalusta kiinteistökehittäjille ja sijoittajille

CloudBounce is a fully automated, AI-based mastering service allows creators to master their tracks – instantly & as a part of their creative process

CloudBounce on täysin automatisoitu tekoälypohjainen masterointipalvelu, jonka avulla luojat voivat hallita kappaleitaan – välittömästi ja osana luovaa prosessia

CollectiveCrunch is an AI leader in the forest industry

CollectiveCrunch on tekoälyn johtaja metsäteollisuudessa

Cool N Talk Finland is an international intermediary organization for speakers, trainers and presenters

Cool N Talk Finland on kansainvälinen puhujien, kouluttajien ja juontajien välitysorganisaatio

EEE Innovations provides software based safety, predictability and finance improving solutions for drivers

EEE Innovations tarjoaa ohjelmistopohjaista turvallisuutta, ennustettavuutta ja rahoitusta parantavia ratkaisuja kuljettajille

Enterpay is a Finnish start-up company in the financial sector, which is based on enhancing e-commerce

Enterpay on suomalainen finanssialan startup, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten välistä verkkokauppaa

Floud is The App for discovering your favourite events and buying tickets

Floud on sovellus suosikkitapahtumiesi löytämiseen ja lippujen ostamiseen

The Futures Platform is a leading trend tracking tool

Futures Platform on johtava trendien seurannan väline

Innomost develops, produces and sells active ingredients for the cosmetics and personal care industry, based on the ethically produced raw material Finnish wood

Innomost kehittää, tuottaa ja myy kosmetiikka- ja kumiteollisuuden raaka-aineet suomalaisesta puusta

Inscripta offers a modern and cost-efficient solution designed for dictating, optimizing and storing patient notes onto a company’s health record system

Inscripta tarjoaa moderni ja kustannustehokas ratkaisu saneluun, potilaskirjaustyön optimointiin ja tallentamiseen

Joukon Voima operates a crowdsourcing platform for sustainable energy projects

Joukon Voima tarjoaa uusiutuvan energian tuotantoa ja energian kestävää kulutusta edistäviä projekteja varten joukkorahoitusalustan

Kindiedays is digitalising the daycare. Kindiedays helps teachers and parents communicate and collaborate in real-time

Kindiedays digitalisoi päivähoidon. Kindiedays auttaa opettajia ja vanhempia kommunikoimaan ja tekemään yhteistyötä reaaliajassa

Kronometrix operates a data analytics platform designed for IIoT, ICT, weather and environment

Kronometrix ylläpitää tietojen analysointialustaa, joka on suunniteltu IIoT:lle, ICT:lle, säälle ja ympäristölle

LAC Camera Systems provides ready to fly camera drones capable of fully automated flight

LAC Camera Systems tarjoaa valmiita lentämään kamera droneja jotka pystyvät täysin automaattiseen lentoon

Louhi is Finland’s leading growth company focused on the sale and maintenance of web hosts, domain names, and virtual and cloud environments.

Louhi on Suomen johtava webhotellien, verkkotunnusten, sekä virtuaali- ja pilviympäristöjen myyntiin ja ylläpitoon keskittynyt kasvuyhtiö

MeetingPackage provides meeting venues with a SaaS-based management tool, suitable hotels, or other meeting venues that provide their own meeting facilities and services easily online in the same way as hotel rooms or flights

MeetingPackage tarjoaa kokouspaikoille SaaS -pohjaisen hallintatyökalun, joilla hotellit tai muut kokouspaikat voivat myydä kokoustilat ja -palvelut helposti verkossa samaan tapaan kuin hotellihuoneet tai lennot

Myinfomonitor provides a web-based new way to create intuitive visualizations of operational data

Myinfomonitor tarjoaa uuden verkkopohjaisen tavan luoda intuitiivisia visualisointeja operatiivisista tiedoista

www.myinfomonitor.com

Nexetic provides cloud backup services

Nexetic tarjoaa pilvivarmistuspalveluita

Nonono.io is the first feedback channel built from a consumer perspective

Nonono.io on ensimmäinen kuluttajan näkökulmasta rakennettu palautekanava

SaaShop is Finland’s leading independent reseller of enterprise SaaS software

SaaShop on Suomen johtava SaaS-yritysohjelmistojen itsenäinen jälleenmyyjä

Pilvi is an e-commerce platform for the sale of capacity-based time-based services. The platform is particularly dedicated for the sale and management of cloud services (IaaS/SaaS)

Pilvi on verkkokauppa-alusta kapasiteettipohjaisten aikaperusteisten palveluiden myyntiin. Alusta on suunniteltu erityisesti pilvipalveluiden (IaaS/SaaS) myyntiin ja hallintaan

Readpeak is the Nordic’s fastest growing native advertising platform

Readpeak on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava natiivimainonnan alusta

Screenful offers a visualising and project progress sharing platform utilizing your existing tools

Screenful tarjoaa visualisointi- ja projektin edistymisen jakamisalustan, joka hyödyntää olemassa olevia työkalujasi

Statzon is a leading global market place for industry data

Statzon on johtava teollisuustietojen maailmanlaajuinen markkinapaikka

Surveypal’s automated survey software helps companies measure on a daily basis how well they meet the needs of their customers

Surveypalin automaattinen kyselyohjelmisto auttaa yrityksiä mittaamaan päivittäin, kuinka hyvin he täyttävät asiakkaidensa tarpeet

Tidy Technologies is the fastest sitebuilder for developers, designers and agencies. Through the platform, the user is able to make more websites in less time without compromising on quality

Tidy Technologies on nopein sivustonrakentaja kehittäjille, suunnittelijoille ja toimistoille. Alustan kautta, käyttäjä pystyy luomaan enemmän verkkosivustoja lyhyemmässä ajassa tinkimättä laadusta

Videoly is a unique product video platform for online stores and brands. Videoly searches YouTube for the best product videos and automatically connects them to the relevant product pages in online stores

Videoly on ainutlaatuinen tuotevideoalusta verkkokaupoille ja tuotemerkeille. Videoly etsii YouTubesta parhaita tuotevideoita ja yhdistää ne automaattisesti verkkokauppojen asiaankuuluville tuotesivuille

Wannadoo provides digital assistance and problem-solving services for businesses

Wannadoo tarjoaa yrityksille digitaalista apua ja ongelmanratkaisupalveluja

Zero Keyboard makes Salesforce, the world’s leading CRM software, truly mobile by enabling fast data entry directly from a smartphone without a keyboard

Zero Keyboard tekee maailman johtavan CRM-ohjelmiston Salesforcen käytöstä aidosti mobiilia mahdollistamalla nopean tiedon syöttämisen suoraan älypuhelimella ilman näppäimistöä

  • Winterbackwoods Oy
  • Upseerinkatu 1
  • 02600 Espoo, Finland
  • VAT: FI10900221
  • Business ID: 1090022-1