Ohjelmistoja.fi on kotimainen SaaS- ohjelmistojen jälleenmyyjä, jonka tavoitteena on voimakas kasvu Suomen ulkopuolelle. Laajan ohjelmistovalikoiman tuotteet ovat tilattavissa yhdelle laskulle suoraan verkkokaupasta, puhelimitse tai sähköpostitse. Laajan kumppaniverkoston ansiosta Ohjelmistoja.fi pystyy palvelemaan asiakkaitaan monipuolisesti.

Kasvavana yrityksenä Ohjelmistoja.fi:llä ei ollut vielä tarvetta suurelle asiakaspalvelutiimille, tarve asiakaspalveluun oli kuitenkin olemassa ja joustava ratkaisu löytyi Winterbackwoodsilta. Winterbackwoods tarjoaa työvoimaa asiakasyritykselleen näiden tarpeiden mukaisesti. Tehtävät ja työajat on räätälöity resurssien ja tarpeiden mukaisesti.

Ohjelmistoja.fi:n asiakaspalvelussa työskentelee tällä hetkellä kaksi Winterbackwoodsin asiakaspalvelijaa. Kumpikin käyttää puolet työajastaan Ohjelmistoja.fi:lle, tällä mallilla molempien työntekijöiden osaamista on mahdollista hyödyntää laajemmin, jolloin voidaan tuottaa myös asiakkaille lisäarvoa.

Työntekijöille on annettu Ohjelmistoja.fi:n toimesta pitkä ja yksityiskohtainen koulutus, joka mahdollistaa itsenäisen ja laadukkaan työskentelyn. Winterbackwoodsin työntekijät työskentelevät Ohjelmistoja.fi:n esimiehen alaisuudessa, joka vastaa työsuoritteista ja laadusta omalle yritykselleen. Yritysten vastuulle jää varmistaa että henkilöt pystyvät tekemään heille määrätyt työtehtävät. 

Myös esimiestyötä ja raportointia on mahdollista ostaa tarvittaessa. Vuorovaikutus asiakasyrityksen kautta on Winterbackwoodsille tärkeää, tahtotila on että yhteiset pelisäännöt ja vastuut sovitaan etukäteen ja hyvissä ajoin.

Share This Story